Betrokkenheid bij medewerkers op de lange termijn

HR-Managers geven herhaaldelijk aan de betrokkenheid erg belangrijk te vinden. Bedrijven investeren dan ook graag in het vergroten van de medewerkersbetrokkenheid. Uit recentelijk onderzoek blijkt onder andere dat betrokken medewerkers 43% meer productief zijn.

Waar verschillende managers veelvuldig de fout in gaan, is dat veel van hun initiatieven maar een werking voor de korte termijn hebben. De scores gaan tijdelijk omhoog en na een daling wordt er weer een actie gedaan om medewerkers te betrekken. Dit is een vicieuze cirkel die bij de korte termijn betrokkenheid voorkomt. De medewerker op de lange termijn tevreden houden levert veel meer voordelen op voor zowel het bedrijf als de medewerker.

Feiten over betrokkenheid op de lange termijn

HR-managers van organisaties die hoog scoren op medewerkersbetrokkenheid zeggen dat investeren in betrokkenheid leidt tot meer tevreden medewerkers die productiever zijn en hun talenten beter kunnen benutten.

Deze bedrijven staan hoog in de ranking van meerdere categorieën zoals het meest innovatieve bedrijf, de beste werkgever om voor te werken of het bedrijf met de hoogste klanttevredenheid. Ook de financiële cijfers liegen er niet om. Bedrijven met een grote medewerkersbetrokkenheid op de lange termijn hebben gemiddeld twee keer zoveel omzet en gemiddeld vier keer zoveel winst. Hiernaast zorgen betrokken medewerkers voor een lager ziekteverzuim, zijn ze productiever en staan zij positief tegenover het bedrijf.

OFJH7D0-min.jpg
Medewerkersbetrokkenheid op lange termijn

Actiepunten voor de Lange termijn betrokkenheid

1.    Kijk naar de medewerkers
Om betrokkenheid op de lange termijn te realiseren, is het goed om te kijken naar de medewerkers zelf. Tegenwoordig wordt er onderscheid gemaakt tussen generatie X en Y-medewerkers. Generatie X-medewerkers zijn traditioneler ingesteld. Zo maken zij veel uren en hechten zij veel waarde om lang bij een organisatie te werken. De generatie Y-medewerkers hechten meer waarde aan een goede werk-privé balans en willen meer afwisseling en plezier. Identificeer uw medewerkers zodat hierop kan worden ingespeeld. 

2.    Goed en inspirerend leiderschap
Het management van een bedrijf moet ervoor zorgen dat de visie van het bedrijf duidelijk is zodat de medewerkers weten welke richting het bedrijf op wilt gaan. Op deze manier geeft u een mogelijkheid om ergens echt bij betrokken te raken.  Een onduidelijke visie zorgt alleen maar voor verwarring. Bij goed leiderschap hoort ook het regelmatig belonen van goed werk en het geven van tips bij minder goed werk. Dit moet een doorlopend proces zijn, niet één keer per jaar. 

3.    Mogelijkheden tot ontwikkeling
De medewerker moet continu het gevoel hebben dat hij zich kan doorontwikkelen naar hogere functies of meer verantwoordelijkheden. Wanneer dit stopt zal de medewerker stilstaan en zich zo ook gaan voelen. Hierdoor gaat de betrokkenheid (op de lange termijn) naar beneden. 

4.    Voorzien van duidelijke informatie
Het is vervelend dat de ene medewerker beter is geïnformeerd dan de andere, omdat er bijvoorbeeld geen centraal punt is waar iedereen collectief voorzien wordt van informatie. De laatste ontwikkelingen en veranderingen van de organisatie communiceren werkt stimulerend voor de medewerker. 

Interne communicatie

Dit laatste punt valt niet mee en is vaak een groot probleem binnen bedrijven. Uit een onderzoek van Effectory blijkt dat 46,8% van de medewerkers niet voldoende door de organisatie op de hoogte wordt gehouden van belangrijke ontwikkelingen en veranderingen. Dit is bijna de helft van alle medewerkers!

Medewerkers zijn er om de gezamenlijke doelen van een bedrijf te kunnen behalen. Wanneer er goede communicatie plaatsvindt, zullen deze doelen sneller en beter bereikt worden. Communicatie zorgt ervoor dat medewerkers van de organisatie met elkaar verbonden worden en dat onduidelijkheden worden weggenomen. 

Tools voor de lange termijn betrokkenheid

Betrokkenheid op de lange termijn kan onder andere bereikt worden door goede communicatie. Om goede communicatie te kunnen bewerkstelligen zijn er goede informatievoorzieningen nodig. 

Narrowcasting

Narrowcasting van MediaMyne is een communicatiekanaal om snel en makkelijk te communiceren met medewerkers. Ze worden continu op de hoogte gehouden van belangrijke veranderingen en ontwikkelingen. De voordelen hiervan zijn dat er doelgerichte communicatie kan worden verricht en dat de juiste medewerkers eenvoudig worden bereikt. 

Employee App

Om de betrokkenheid nog verder te vergroten, heeft MediaMyne de Employee App in het leven geroepen. Deze interne communicatie app zorgt ervoor dat alle medewerkers eenvoudig bereikt kunnen worden. Dit geldt voor bijvoorbeeld parttime medewerkers, medewerkers in productieruimtes of als u de medewerkers buiten werktijden wilt bereiken of informeren. Dankzij de app kunnen de medewerkers altijd en overal bereikt worden.

Heeft u nog meer vragen over de Employee App, Narrowcasting of wilt u meer weten over betrokkenheid van medewerkers op de lange termijn?Neem contact op met Maarten Dikmans via 0651530385 of stuur een e-mail naar mdikmans@mediamyne.nl