In vier stappen naar betrokken medewerkers

Betrokken medewerkers zijn steeds belangrijker in professionele organisaties. Het tekort op de huidige arbeidsmarkt dwingt werkgevers meer waarde te hechten aan de bestaande groep medewerkers. Een vertrekkende of ontevreden medewerker is niet meer snel en eenvoudig te vervangen. Een betrokken medewerker is daarentegen goud waard.

Uit internationale onderzoeken van onder andere Deloitte en M.I.T. Sloan Management Review blijkt dat organisaties die onvoldoende digitaliseren, in drie jaar tijd meer dan de helft van hun medewerkers dreigen te verliezen. Daarnaast is de uitstroom van betrokken medewerkers gemiddeld 87% lager dan wanneer deze medewerkers niet betrokken zijn. Voor werkgevers en HR-managers is het daarom nu de tijd om de uittocht tegen te gaan en medewerkers te behouden voor de organisatie. MediaMyne adviseert in vier stappen hoe de huidige medewerkers meer betrokken kunnen worden bij de organisatie. 

1.    Digitaliseer en standaardiseer bedrijfsprocessen

Medewerkers worden ontevreden van bureaucratische rompslomp die niet bijdraagt aan primaire bedrijfsprocessen en het behalen van het resultaat voor de organisatie.

Gestandaardiseerde, overzichtelijke en gedigitaliseerde processen bieden overzicht en structuur. Als de hoofdlijnen goed zijn gestructureerd, is er ruimte om in te spelen op veranderingen. Dit creëert overzicht voor de medewerker. Medewerkers hebben de juiste tools nodig om mee te werken, of ze moeten de mogelijkheid hebben om opties voor nieuwe tools aan te dragen.

2.    Stel medewerkers in staat om doelen te behalen

Geef medewerkers de ruimte om de weg naar het doel te bepalen. Vrijheid vergroot de creativiteit in een organisatie. En die creativiteit kan ineens een voordeel opleveren. Maar faciliteer ook verbindingen met andere afdelingen en organisaties, maak samenwerkingen eenvoudig. Medewerkers willen iets bijdragen en niet het gevoel krijgen dat ze het werk voor niks doen.

155657-OUET5K-513-min.jpg
In vier stappen naar betrokken medewerkers

3.    Evalueer en optimaliseer

Blijf medewerkers motiveren en sturen. Evalueer samen het proces dat ze doorlopen. Waar zijn verbeterpunten mogelijk? Hoe kan iets anders aangepakt worden? Of wat gaat er juist heel goed en is een compliment waard? De ruimte geven betekent niet loslaten en er niet meer naar omkijken. Dirigeer daarom de medewerkers de juiste kant op.

4.    Betrek medewerkers bij het doel van organisatie

Communiceer als organisatie duidelijk over het beleid en de visie. Door medewerkers het gevoel te geven dat zij erbij horen en belangrijk zijn voor de organisatie, voelen zij zich meer betrokken en zetten zij zich meer in om de doelen van de organisatie te behalen.

Narrowcasting is een van de strategieën om medewerkers meer te betrekken

Narrowcasting is ideaal wanneer snel, gemakkelijk en effectief informatie over bijvoorbeeld beleid en visie gedeeld moet worden met medewerkers. Met narrowcasting kun je content aanbieden op het juiste moment, op de juiste plek en laat je medewerkers herhaaldelijk in contact komen met het beleid en de visie van de organisatie. Dit stimuleert de betrokkenheid van de medewerkers. Zet narrowcasting van MediaMyne in en toon niet alleen relevante algemene bedrijfsinformatie, maar ook informatie die persoonlijk op de medewerkers van toepassing zijn.

Ook wanneer medewerkers vaak onderweg en zelden op kantoor zijn, is het mogelijk om hen te bereiken en betrokken te houden. Zet hiervoor de Employee App van MediaMyne in en blijf als organisatie in contact en in verbinding met je medewerkers.

Meer weten?

Ben je benieuwd naar alle mogelijkheden om uw medewerkers meer betrokken te maken? Neem contact op met Maarten Dikmans via 06 51530385 of stuur een e-mail naar mdikmans@mediamyne.nl.