Kuehne + Nagel over MediaMyne narrowcasting

Met meer dan 70.000 medewerkers en ruim 1.300 locaties verspreid over meer dan 100 landen, behoort Kuehne + Nagel tot één van de grootste logistiek bedrijven ter wereld. Op dit moment is Kuehne + Nagel in Nederland actief op 26 locaties met ruim 2.700 medewerkers. Kuehne + Nagel Nederland is een gecertificeerde Top Employer. Een certificering die je uitsluitend verdient wanneer je het optimale nastreeft én realiseert in motivatie en waardering van én voor medewerkers.

Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat Kuehne + Nagel Nederland uitstekende arbeidsomstandigheden biedt, talent koestert en ontwikkelt op alle niveaus van de organisatie. Op Human Resource gebied komt het bedrijf als een leider naar voren die zijn personeelsbeleid voortdurend blijft ontwikkelen en optimaliseren (bron: Top Employer, 2017).

Narrowcasting bij Kuehne + Nagel

Optimale communicatie is een permanent aandachtspunt van het management. Communicatie draagt ultiem bij aan motivatie, gedrevenheid, kwaliteit, service en verantwoordelijkheidsgevoel. De werkomstandigheden voor de medewerkers van Kuehne + Nagel zijn zeer divers, op kantoor, in warehouses, in distributiecentra, op havens, op vliegvelden en op de weg. Bereikbaarheid van medewerkers met de gewenste communicatie is dus niet altijd vanzelfsprekend en wisselend.

Kuehne + Nagel maakt optimaal gebruik van een professionele communicatiemix: internet, intranet, social media, e-mail, nieuwsbrieven, vergaderingen, informeel overleg, etc. In 2016 is daar narrowcasting voor de interne communicatie aan toegevoegd. Narrowcasting was niet bedoeld om één of méérdere communicatiemiddelen te vervangen. De reden voor de inzet van een professioneel narrowcasting systeem was het verbeteren van de interne communicatie. Door met narrowcasting de 2.700 medewerkers, verspreid over 26 locaties, op een aantrekkelijke manier te informeren en daarmee te betrekken in de bedrijfscultuur, is Kuehne + Nagel in staat gebleken om de communicatiekracht aan en door medewerkers te vergroten.

Kuehne en Nagel Warehouse

Kuehne + Nagel kiest voor MediaMyne Narrowcasting

De keuze voor leverancier en technologie is bij Kuehne + Nagel niet over één nacht ijs gegaan. De communicatieafdeling, onder leiding van Caroline Tjan, National Communications Manager, heeft zich vooruitlopend op de beslissing óf narrowcasting- en hóe narrowcasting- ingezet moest worden, zeer breed georiënteerd. Caroline Tjan heeft in haar communicatieloopbaan eerder implementaties van narrowcasting begeleid en heeft vanuit deze brede ervaring een weloverwogen keuze gemaakt voor New Media Ventures en haar MediaMyne platform.

Gebruiksvriendelijkheid, autorisatieniveaus en de benaderbaarheid van het content management systeem (‘CMS’) waren de belangrijkste criteria voor Kuehne + Nagel in de selectie van een narrowcasting systeem. Daarnaast was Kuehne + Nagel op zoek naar een technologiepartner in plaats van een leverancier van uitsluitend hardware en gelicentieerde standaard software. MediaMyne heeft een zeer gebruiksvriendelijk CMS waarin verschillende gebruikers met verschillende rechten kunnen worden toegevoegd. Hierdoor is het systeem erg toegankelijk. Het systeem is zo eenvoudig dat het weinig tijd kost om medewerkers vertrouwd te maken met het systeem. Daarnaast ontwikkelt MediaMyne doorlopend haar software waardoor Kuehne + Nagel in staat is om gebruik te maken van de meest recente technologische ontwikkelingen.

Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat Kuehne + Nagel Nederland uitstekende arbeidsomstandigheden biedt, talent koestert en ontwikkelt op alle niveaus van de organisatie.
Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat Kuehne + Nagel Nederland uitstekende arbeidsomstandigheden biedt, talent koestert en ontwikkelt op alle niveaus van de organisatie.

MediaMyne Narrowcasting succesvol bij Kuehne + Nagel

Het succes van narrowcasting wordt mede bepaald door het aanbod van informatie aan medewerkers. Aan de informatievoorziening werken diverse centrale, decentrale en lokale bronnen, samen vanuit hun expertise en verantwoordelijkheid. Het CMS is benaderbaar voor participatie in het communicatieproces door het directiesecretariaat, de communicatie afdeling, HR, facility management, veiligheidsfunctionaris, afdelingsmanagers, etc. De mogelijkheid om op een aantrekkelijke wijze ‘realtime’, actuele en multimediale berichten te plaatsen, is uniek binnen deze technologie. Kuehne + Nagel heeft een narrowcasting content team samengesteld met medewerkers uit alle lagen van de organisatie, die samen het platform voorzien van relevante informatie. De inzet van narrowcasting is zo succesvol doordat medewerkers van verschillende disciplines het platform samen dragen en de informatiestroom hierdoor uit alle lagen komt en decentraal kan worden bijgehouden.

Resultaat inzet MediaMyne Narrowcasting

MediaMyne Narrowcasting wordt zeer positief gewaardeerd door de medewerkers van Kuehne + Nagel. De medewerkers blijven doorlopend geïnformeerd. Dit draagt bij aan de betrokkenheid en tevredenheid van de medewerkers. De gebruikers van het CMS zijn zeer tevreden over het gemak en de snelheid waarmee ze informatie toe kunnen voegen. En blijven belangrijke input geven voor nieuwe functionaliteiten aan MediaMyne.

Kuehne + Nagel zeer tevreden over MediaMyne

MediaMyne heeft haar beloften waargemaakt in het kader van alerte service en optimale aandacht, op alle vlakken. CMS trainingen, ICT begeleiding, aanpassingen van templates, het implementeren van nieuwe ontwikkelingen en stabiel gedrag van het platform. Al deze zaken hebben enorm bijgedragen aan het succes van narrowcasting en zijn de basis voor een blijvend partnerschap. Gebruikers vinden MediaMyne een prettig systeem om mee te werken en de medewerkers worden beter geïnformeerd dan ooit tevoren.

Lees ook onze andere cases

Jeroen en Jasper van Duuren
Directie
Narrowcasting en de Employee App gebruiken we om kort en krachtig te communiceren, als het even kan met foto en/of video.
Gaston Melis
Senior-adviseur Communicatie en Visuele identiteit
Het is onze uitdaging om 2.500 collega’s betrokken te houden bij elkaars werk en bij de centrale missie van VIVAT.