Privacyverklaring MediaMyne

Deze privacyverklaring betreft de rol van MediaMyne als verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. MediaMyne kan persoonsgegevens over jou verzamelen, bijvoorbeeld wanneer je deze website bezoekt. MediaMyne zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in deze Privacyverklaring omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. In deze verklaring beschrijven wij de doeleinden van gegevensverwerking door MediaMyne met betrekking tot deze website, het gebruik van cookies en de wijze waarop je jouwrechten ten aanzien van de gegevensverwerking kunt uitoefenen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Bij de verwerking van jouwpersoonsgegevens nemen wij uiteraard de Algemene Verordening Gegevensbescherming persoonsgegevens in acht. Jouw persoonsgegevens worden daarom alleen in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Verzamelde gegevens

Indien je  via de website een e-mail aan MediaMyne verstuurt of een formulier invult, wordt je in sommige gevallen gevraagd jouw naam, bedrijf, telefoonnummer en e-mailadres te verstrekken.
Deze gegevens worden door MediaMyne verwerkt conform onze verwerkersovereenkomst.

Kennisneming en verbetering van uw gegevens

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar security@mediamyne.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie jouw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van de privacy. MediaMyne zal zo snel mogelijk, maximaal binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Cookies

Voor een overzicht van de cookies op onze site verwijzen wij je graag naar onze Cookieverklaring.

Overige sub-processors

MediaMyne maakt, afhankelijk van de gekozen dienstverlening, mogelijk gebruik van de volgende sub-processors:

  • Afas: Financiële software voor facturering. De gegevens worden alleen binnen de EU/EER verwerkt. Voor meer informatie zie: https://www.afas.nl/
  • Avesqo BV: Installatiepartner. De gegevens worden alleen binnen de EU/EER verwerkt. Voor meer informatie zie: https://avesqo.com/
  • Axosoft: Helpdesk software. De gegevens worden alleen binnen de EU/EER verwerkt. Voor meer informatie zie: https://www.axosoft.com/
  • Boys with Brains BV: Eerstelijns support en installatiepartner. De gegevens worden alleen binnen de EU/EER verwerkt. Voor meer informatie zie: https://www.boyswithbrains.com/
  • Equinix: Datacenter Rackspace en hosting activiteiten. De gegevens worden alleen binnen de EU/EER verwerkt. Voor meer informatie zie: https://www.equinix.nl/
  • UrbanAirship: Push notificaties voor mobiele app. De gegevens worden alleen binnen de EU/EER verwerkt. Voor meer informatie zie: https://www.airship.com/