Goed nieuws! In januari 2024 is onze FSQS-NL certificering vernieuwd. Natuurlijk zijn wij hier heel blij mee, maar wat is FSQS-NL? En wat betekent dat voor onze klanten? Om deze mijlpaal te vieren hebben we voor jou een korte uitleg wat dit certificaat precies betekent.

Wat is FSQS-NL?

MediaMyne heeft het FSQS-NL certificaat ontvangen. FSQS-NL is een netwerkvan financiële instellingen, zoals banken en verzekeraars. Met de FSQS kunnen deze instellingen aan toezichthouders aantonen dat hun leveranciers voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.  Met het behalen van de certificering voldoet MediaMyne formeel aan alle kwalificaties met betrekking tot beveiliging van data en naleving van de lokale regelgeving en gedragscodes.

FSQS-nl

Wat zijn kenmerken van een FSQS gecertificeerd bedrijf?

Er zijn 3 verschillende stadia:

  1. Profiel van de organisatie, hoe ga je om met klanten, welke certificaten heb je, hoe is je security beleid, hoe staat de organisatie er financieel voor, etc.
  2. Hoe zit de compliance in elkaar: hoe gaat de organisatie om met klanten, wat is het beleid rondom fraude, hoe worden werknemers gescreend, welke verantwoordelijkheid neemt de organisatie in de maatschappij?
  3. On site assessment; dit stadium is, vanwege onze dienstverlening, buiten beschouwing gelaten.

Voor de eerste 2 stadia zijn we geslaagd en daarom hebben we het FSQS-NL certificaat ontvangen.

Wat merken onze klanten ervan?

FSQS is een extra check die gedaan is op onze organisatie. Hierdoor kunnen wij aantonen dat we voldoen aan de richtlijnen. Organisaties die gebruik maken van FSQS zijn financiële instellingen zoals banken en verzekeraars, maar het geeft voor iedereen een positief signaal af over onze bedrijfsvoering. Meer referenties zijn te vinden op:  https://hellios.com/case-studies/