eNPS is een score die de betrokkenheid van medewerkers meet. Het is goed als een werkgever de betrokkenheid van medewerkers probeert te verbeteren, maar nog beter als hij het ook meet. De betrokkenheid meetbaar maken is de eerste stap voor werkgevers om de geïmplementeerde verbeteringen betekenisvol te maken.

Meten is dus een belangrijk onderdeel. Maar het juiste meten is nog belangrijker. Je kunt namelijk alles meten wat je wilt, maar dat hoeft niet te betekenen dat het bijdraagt aan een beter (bedrijfs)resultaat.

Wat leveren betrokken medewerkers op?

Betrokken medewerkers hebben meer plezier in het werk, maken minder fouten en dragen suggesties aan voor verbeterpunten binnen de organisatie. Daarnaast werken ze doelgerichter, hebben ze een hogere focus op de klant, is er minder verloop en vertrekken ze minder snel naar een andere werkgever. Tenslotte zorgen ze ook voor een werkomgeving waar iedereen zich thuis voelt. Het resultaat? Blije medewerkers, een grotere tevredenheid en loyaliteit bij klanten en hogere efficiency intern.

Hoe meet je betrokkenheid?

Een veel gebruikte Key Performance Indicator om de betrokkenheid van je medewerkers te meten is de employee Net Promoter Score (eNPS). Om deze score te bepalen stel je jouw medewerkers één vraag: Hoe waarschijnlijk is het dat jij je werkgever aanraadt bij anderen? Medewerkers kunnen hierop een cijfer als antwoord geven van 0 tot 10. Daarbij is een score van 0 tot 6 negatief, 7 en 8 passief en 9 en 10 positief.

Als je de scores van alle medewerkers hebt verzameld, moet je alle negatieve scores van de positieve scores aftrekken. De passieve scores neem je niet mee in de berekening. Hieronder is een voorbeeld uitgewerkt.

  • Twaalf negatieve eNPS scores zijn gemiddeld 4,8
  • Twintig passieve eNPS scores zijn gemiddeld 7,4
  • Zes positieve eNPS scores zijn gemiddeld 9,2

Een snelle rekensom laat zien dat de score negatief is: (6 X 9,2) – (12 X 4,8) = -2,4. Dit betekent dus dat er meer medewerkers de werkgever afraden dan dat ze de werkgever aanraden. Er is dus nog veel ruimte voor verbetering.

Vervolgacties

Of je nu een positief of negatief resultaat uit je eigen onderzoek haalt, het is  noodzakelijk om te kijken waar dat resultaat vandaan komt. Waarom zijn je medewerkers ontevreden of gematigd tevreden. Wanneer je gericht op zoek gaat naar het probleem, kun je daarop actie ondernemen. Het verbeteren van de interne communicatiemix is een actie die bijdraagt aan het verbeteren van de betrokkenheid van medewerkers.

Maak echte impact met de interne communicatie software van MediaMyne

Dankzij de software van MediaMyne, met daarbinnen de functionaliteiten Narrowcasting en Employee App, zorg je voor  interne communicatie met echte impact. Of het nu gaat om medewerkers op kantoor, in de productieruimte of op de weg of thuis. MediaMyne stelt je in staat om op een krachtige, makkelijke en unieke wijze de juiste mensen, op het juiste tijdstip en met de juiste boodschap te bereiken. Met relevante zelf of geautomatiseerde content.