Onze samenleving wordt steeds diverser, en zo ook onze organisaties. Het is daarom belangrijker dan ooit om taal- en beeldgebruik te hanteren die iedereen respecteert en insluit. Door je bewust te zijn van de woorden die je kiest en de beelden die je gebruikt, kan je een positieve impact hebben en inclusiviteit bevorderen. Na het toepassen van de 6 tips uit deze blog is jouw interne communicatie super inclusief!

Alle inclusieve communicatie tips

We weten het allemaal. Impactvolle communicatie gaat over ‘praatje en plaatje’. In dit blog vindt je dan ook tips over inclusief taalgebruik en over inclusieve beeldtaal.

Genderneutrale taal

Dit is de basisregel bij inclusieve interne communicatie. Het gebruik van genderneutrale, niet-genderspecifieke woorden. Door inclusieve taal te gebruiken die vrouwen en non-binaire mensen insluit, beschrijf je mensen op een inclusieve manier.

En wij denken vaak dat wij dit al doen, maar toch stappen wij snel in de valkuil. Denk hierbij aan de volgende voorbeelden. Vacatureteksten. Schrijven wij niet altijd ‘collega gezocht m/v’? De inclusieve manier is ‘collega gezocht m/v/x’. Dit gebeurt ook snel bij de aanhef in een brief, email of toespraak. Je neigt al snel naar: ‘Best mevrouw/meneeer’, of ‘Welkom damens en heren’. Hiermee sluit je (onbewust) mensen uit die zich anders identificeren. Kies daarom voor ‘beste lezer’ of ‘welkom mensen, deelnemers, iedereen’ om iedereen in te sluiten.

Taalgebruik rond beperkingen

Mensen met een beperking worden vaak invalide genoemd. Maar wat zeggen we hier eigenlijk? Letterlijk zeggen wij hiermee ‘niet gezond’, ‘gebrekkig’, of ‘onwaardig’. En koppelen wij dus de waarde die wij aan iemand toekennen aan iemands gesteldheid. Hier gaan wij mee stoppen. En de makkelijkste manier is om verwijzingen naar iemands fysieke, verstandelijke en/of psychische vermogen te vermijden. Gewoon niet (ver)noemen en dus niet relevant maken.

En als dat niet kan, gebruik dan bijvoeglijke naamwoorden in plaats van zelfstandige naamwoorden. Dus niet ‘slechtziende’ of ‘gehandicapte’, maar ‘een slechtziend persoon’ of ‘een persoon met een fysieke beperking’. Op deze manier voorkom je identificatie met een beperking.

Vermijd refereren naar etniciteit

Ik kan het niet beter zeggen dan Women.inc doet in hun 2e versie van De Incomplete Stijlgids: we gebruiken het woord ras niet; er is namelijk maar 1 ras, het menselijk ras. De term etniciteit wordt vaak gebruikt in relatie tot groepen die afwijken van de norm. Maar dat is onjuist; iedereen heeft een etniciteit. Iedereen behoort tot een groep mensen met gedeelde sociale-culturele waarden en overtuigingen.

En hier geldt hetzelfde als bij taalgebruik rondom beperkingen. Benoem iemands migratieachtergrond alleen als het echt relevant is. En let dan goed op je taalgebruik. Dus geen gebruik van ‘allochtoon’ of ‘nieuwkomer’ maar zo specifiek mogelijk. Lukt dat niet, spreek dan over ‘iemand met een migratieachtergrond’.   

Whitepaper praktische tips intene communicatie verbeteren

Vrouwen in beeld

Zoals eerder gezegd ‘praatje en plaatje’ werkt het beste in communicatie. Maar dat betekent ook dat wij inclusief beeldmateriaal moeten gebruiken. En bij beeldmateriaal met vrouwen zeker. En dus willen wij geen vrouwen meer zien bij de wasmachine of bij het aanrecht. Maar wat dan wel? We willen vrouwen zien met diverse achtergronden, we willen niet-gephotoshopte beelden zien, en we willen vrouwen uit gemarginaliseerde groepen als representatie van vrouwen in het algemeen zien. Het plaatje hieronder zegt genoeg, toch?

Mensen samen in beeld

Bij het afbeelden van mensen in relatie tot elkaar kan je op verschillende dingen letten. Bijvoorbeeld bij het afbeelden van een familie. Laat alternatieve gezinsvormen zien. Maar ook door een divers beeld aan relaties tussen mannen en vrouwen te laten zien. Dus niet alleen seksuele of romantische relaties, maar ook professionele of familiaire relaties.

En als laatste, als je een foto met een man en een vrouw gebruikt, let dan goed op de setting maar ook op de verhouding tussen de man en de vrouw ten opzichte van elkaar. We willen liever geen foto’s met onderdanige vrouwen of agressieve mannen. We willen zowel vrouwen als mannen niet op een stereotype manier afbeelden.

Alternatieve beeldbanken

In De Incomplete Stijlgids van Women.Inc worden ook een aantal namen van beeldbanken gedeeld die gericht zijn Diversiteit & Inclusiviteit. Wij delen deze ook graag met jou hieronder; zeker omdat wij er zelf ook graag gebruik van maken en er enthousiast over zijn.

  • Stocksy – een beeldbank waar je kan selecteren op etniciteit en leeftijd
  • The Gender Spectrum Collection – een beeldbank van Broadly die voorbij gaat aan genderstereotypen in afbeeldingen en waarvan trans en non-binaire personen onderdeel uitmaken
  • Pexels – een vrij standaard beeldbank die wel als doel heeft om zo mogelijk op diversiteit gerichte beeldbanken op te nemen in hun verzameling

Niet wachten maar starten

Interne communicatie kan een cruciale rol spelen bij het bevorderen van diversiteit en inclusiviteit binnen een organisatie. Het is de lijm die alle medewerkers verbindt en de bedrijfscultuur beinvloedt. Door inclusiviteit en diversiteit te bevorderen, zorg je ervoor dat medewerkers zich gewaardeerd en gehoord voelen. Met de ruimte die jij creeert voor verschillende inzichten voelt en werkt een betrokken medewerker ook beter. Kortom, waarom zou je wachten om hier actief mee aan de slag te gaan? Elke stap voorwaarts is er een.

Ben je op zoek naar meer tips over inclusieve communicatie? Wij vinden veel inspiratie op Women.Inc. en op de website van de Sociaal Economische Raad (SER).

Meer tips om interne communicatie te verbeteren

Inclusieve interne communicatie is natuurlijk niet het enige dat je kan doen. We hebben nog veel meer tips voor het verbeteren van jouw interne communicatie . Vraag je je af welke kanalen jou kunnen helpen bij je interne communicatie? Dan helpen we je daar graag bij met een vrijblijvend gesprek.