De 9292 Vertrekwijzer is beschikbaar binnen MediaMyne Narrowcasting. Zo kunnen organisaties hun medewerkers heel gericht informeren over reistijden. De missie van 9292 is om iedereen makkelijk en snel wegwijs te maken in het openbaar vervoer (ov). Hiervoor geeft 9292 reizigers de informatie die ze nodig hebben om met het ov te reizen.

Wat is het resultaat?

Wij stroomlijnen de interne communicatie. Hierdoor kunnen organisaties hun boodschap eenduidig, op het juiste moment en gericht naar de medewerkers sturen. MediaMyne ondersteunt de interne communicatie op de werkvloer met strategisch geplaatste narrowcastingschermen. Medewerkers die extern zijn, kunnen onze MediaMyne Mobile app gebruiken. Onze klanten kunnen via een gebruiksvriendelijk content management system (CMS) geheel op maat berichten publiceren. Hierdoor ontvangen de juiste mensen actuele, aantrekkelijke en betrouwbare informatie (real time, multimediaal en vanuit serieuze bronnen). De mededelingen van de eigen organisatie staan natuurlijk voorop. MediaMyne zorgt dat organisaties simpel informatie uit interne bronnen kunnen gebruiken voor het gemakkelijk, geautomatiseerd en volledig informeren van medewerkers. Dan gaat het bijvoorbeeld om procesapplicaties en rapportagesystemen.

Interne communicatie ov 9292 MediaMyne Narrowcasting met de 9292 vertrekwijzer bij Capgemini

Aantrekkelijke content

Relevante content is essentieel bij interne communicatie. De inhoud moet de doelgroep boeien, binden, informeren en motiveren. MediaMyne vindt het daarbij belangrijk dat de informatie aantrekkelijk is en zowel fun als comfort biedt. De funfactor bij narrowcasting verhoogt de aandacht voor de totale communicatie. De factor comfort vergroot de acceptatie en waardering door de doelgroep. We zorgen daarom dat onze klanten externe bronnen zoals (financieel) nieuws, weer en verkeer automatisch kunnen koppelen aan MediaMyne. Zo bevorderen we de interesse en motivatie van de medewerkers om de narrowcastingschermen te raadplegen voor alle belangrijke informatie uit de organisatie. Bij de samenwerking met 9292 kijkt MediaMyne nog meer hoe gebruikers voordeel kunnen halen uit de informatie (‘What’s in it for me?’). 9292 past daar goed bij. Organisaties kunnen zelf aangeven van welke halte(n) of treinstation(s) ze vertrekinformatie willen laten zien. Dat kunnen ze gemakkelijk doen voor halten en stations in de directe omgeving. Hierbij krijgen medewerkers en bezoekers de actuele vertrektijden. Dat gebeurt zelfs zo precies dat je op het scherm ziet hoe lang het lopen is vanaf dat specifieke punt.

Narrowcasting koppeling met 9292

Voorheen moesten klanten van MediaMyne zelf een overeenkomst met 9292 sluiten. Vervolgens werd 9292 aan MediaMyne gekoppeld. Toen GKB Groep gebruik wilde gaan maken van de 9292 Vertrekwijzer vanwege BREEAM-certificering (zie hieronder), besloot MediaMyne de 9292 Vertrekwijzer standaard op te nemen in het aanbod. Voor onze klanten biedt de standaardkoppeling met 9292 een aantal duidelijke voordelen: Ze bieden zo meer ‘what’s in it for me’-informatie aan (zie hiervoor). Het past bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en duurzaam werken. Door het stimuleren van het ov neemt het aantal autokilometers af. Zo heeft de organisatie een kleinere CO2-‘footprint’ en verkleint ze de files en dus de reistijd. Een dergelijke aanpak is goed voor samenleving en milieu en bevordert het imago van de organisatie. De 9292 Vertrekwijzer op de beeldschermen draagt bij aan het behalen van de BREEAM-certificering. De BREEAM-certificering stimuleert organisaties om optimaal aandacht te geven aan het ov en het gebruik te bevorderen (woon-werkverkeer en bezoekersverkeer). Beeldschermcommunicatie met daarop de actuele en relevante informatie over het nabije ov past daar volgens BREEAM-NL in. ‘Vervoersinformatiepunten’ tellen dan ook mee bij de certificering.

Vruchtbare samenwerking

Door onze samenwerking met 9292 kan MediaMyne organisaties een diverser aanbod aan standaardkoppelingen en dus informatie bieden. Dit ontzorgt onze klanten. Daarnaast verhoogt de koppeling met 9292 het comfort voor de medewerkers. Dat vergroot het succes van de interne communicatie. MediaMyne is dan ook trots om een officiële partner te zijn van 9292!