Interne communicatie, van strategie tot executie, krijgt steeds meer aandacht binnen organisaties. Ook de wensen en behoeften van medewerkers en organisaties zijn de laatste maanden sterk veranderd. Zo vragen de huidige gezondheidsrisico’s en geldende veiligheidsmaatregelen de komende tijd nog extra aandacht. Thuiswerken lijkt onderdeel te worden van ons werkschema. En daardoor zal de komende tijd de functie van kantoren ook veranderen, van een fulltime werkplek naar ontmoetingsplaats. Hoe ga jij hier op inspelen vanuit de interne communicatie?

Ook bij MediaMyne en The Others Online hebben wij onszelf deze vraag gesteld. Als eerste stap heeft dit geleid tot het samengaan van onze organisaties, maar we zijn ook al bezig met de volgende stap. En bij deze volgende stap draait alles om de vraag ‘hoe ziet hét interne communicatieplatform van de toekomst eruit?’.

Strategische vraag, strategisch traject

Om een antwoord te kunnen geven op deze vraag zijn we een strategisch traject gestart, waarbij we inzoomen op de verschillende aspecten van onze organisatie en de interne communicatie wereld en vragen beantwoorden zoals: Wat zijn op dit moment onze sterke en zwakke punten, waar liggen kansen en welke bedreigingen zijn er? Welke uitdagingen en behoeften heeft een interne communicatieprofessional en de medewerker? Welke technologische trends en ontwikkelingen zijn gaande in de markt. Al deze informatie zal dienen als input voor ons strategisch plan dat we vervolgens bij onze klanten gaan toetsen.

Aangezien dit een traject is waar we de komende maanden nog wel even zoet mee zijn, willen wij je als MediaMyne of Incrowd gebruiker de komende tijd meenemen in dit verhaal. Via onze nieuwsbrief en blog zullen we regelmatig updates delen over de voortgang. Deze keer willen we jullie meenemen in het eerste deel van ons traject: op welke uitdagingen van een interne communicatieprofessional gaan wij ons richten en wat zijn de kaders voor hét interne communicatieplatform van de toekomst.

De uitdagingen van een interne communicatieprofessional

Op basis van marktonderzoek, trends en ontwikkelingen in de markt en gesprekken met klanten en prospects hebben wij een vijftal uitdagingen gedefinieerd waarvoor wij in de toekomst een oplossing willen bieden:

  • Hoe bereik je iedereen in de organisatie (eigen medewerkers, flexwerkers, externen, etc.) zonder een stortvloed aan informatie te delen?
  • Hoe zorg je voor effectieve distributie van je content zonder meerdere keren hetzelfde verhaal te moeten inplannen en publiceren in verschillende systemen?
  • Hoe bevorder je de dialoog tussen medewerker en directie, terwijl de fysieke afstand steeds groter wordt?
  • Hoe zorg je ervoor dat iedereen kan deelnemen aan het interne gesprek? Ook al heeft niet iedereen toegang tot en kennis van dezelfde communicatiemiddelen en systemen?
  • En hoe zorg je ervoor dat je weet wat er speelt in de hoofden van medewerkers als er minder smalltalk is in de wandelgangen en bij de koffieautomaat?

We zullen ons niet uitsluitend richten op deze uitdagingen, maar ze vormen wel het hart van de oplossing die wij willen bieden. Het uiteindelijke uitgangspunt is dat interne communicatieprofessionals bij onze klanten bovenstaande doelstellingen kunnen realiseren.

Eén platform voor het creëren, distribueren en evalueren van de interne communicatie

Met deze uitdagingen als uitgangspunt in ons hoofd hebben we ook de eerste stap gezet naar hoe hét interne communicatieplatform van de toekomst eruitziet. Natuurlijk maken narrowcasting en de employee app als kanalen onderdeel uit van dit platform. Ook is al duidelijk dat er één Content Management Systeem (CMS) gaat komen om deze twee kanalen en mogelijk ook andere kanalen te omarmen. Het einddoel is één platform voor het creëren, distribueren en evalueren van de interne communicatie.

Dat betekent dat, naast het creëren en distribueren van content voor allerlei kanalen, het ook mogelijk is om het effect van je communicatie te monitoren en de interactie te meten. Resultaten en metingen zullen vanuit verschillende invalshoeken inzichtelijk worden gemaakt, indien gewenst tot. op persoonsniveau.

Het distribueren van content kun je zoals je van ons gewend bent ook in de toekomst heel doelgericht aanpakken. Waar de nadruk nu nog vooral ligt op het ‘zenden’, zullen daar in het platform van de toekomst functionaliteiten aan worden toegevoegd die de interactie bevorderen. Je kunt dus als interne communicatieprofessional ook je oor te luisteren leggen om te horen wat er in alle geledingen van de organisatie speelt.

Een ander uitgangspunt voor het platform is de gebruiksvriendelijkheid. Om succesvol te communiceren in alle geledingen van de organisatie moet het systeem voldoende voor iedereen toegankelijk zijn. Dus geen ellelange instructies of uitgebreide trainingen, maar wel een systeem dat haar gebruikers snel wegwijs laat worden in wat je waar kunt vinden of waar kunt doen.

En nu verder…

Zoals je ziet zijn de eerste stappen in de samenwerking tussen MediaMyne en The Others Online gezet, maar moet er nog genoeg gebeuren. Het doel is om aan het einde van 2020 een concreet plan van aanpak en een roadmap te hebben voor de ontwikkeling van ons nieuwe platform. In de tussentijd houden wij jullie natuurlijk op de hoogte van de ontwikkelingen. Heb je vragen over onze plannen of wil je meer weten over de overname van The Others Online door ShareCompany/Mediamyne? Neem dan gerust contact op met: sales@mediamyne.nl