Hoe verbeter ik de communicatie tussen werkgever en werknemer?

Als werkgever stelt u zich vast wel eens de vraag: “Hoe vergroot ik de betrokkenheid van mijn medewerkers?” Zij zijn namelijk de motor van de organisatie en betrokken medewerkers zijn goud waard. Eén van de belangrijkste manieren om de betrokkenheid van de werknemers te vergroten is de communicatie tussen de werkgever en de werknemer te verbeteren.

Tips voor het inzetten van interne communicatie

Een werknemer voelt zich meer betrokken als hij of zij ook echt meer betrokken wordt. Het uitvoeren van een opdracht of het hebben van verantwoordelijkheid is niet meer genoeg. Werknemers willen zien wat ze bijdragen aan de organisatie en op de hoogte zijn van alles wat er speelt binnen de organisatie. Transparantie en het tijdig communiceren van veranderingen in de organisatie zijn van essentieel belang.

Closeup of two smiling young business men using smartphones and standing with office building in background

Daarnaast moet er structureel sprake zijn van een heldere, tweezijdige communicatie tussen werknemers en management. Dit neemt onzekerheden en onduidelijkheden weg en vergroot het onderlinge begrip. Ook zorgt een goede tweezijdige communicatie ervoor dat de organisatie beter gebruik weet te maken van de talenten en passies van medewerkers bij het bereiken van de organisatiedoelen. De organisatie moet daarbij goed naar haar medewerkers luisteren en gebruik maken van nuttige voorstellen of informatie. Werknemers moeten zich ook onderling uitspreken: oprecht, constructief en met respect voor elkaar. Dat vergroot het begrip, de onderlinge band en versterkt de samenwerking.

Heldere communicatie

Om medewerkers mogelijkheden te geven voor een dialoog, moet een organisatie zorgen voor duidelijke kanalen. Intranet is vaak niet voldoende en de informatie is moeilijk vindbaar. Om de medewerkers de mogelijkheden en een podium te geven voor een dialoog is narrowcasting of een employee app een ideale oplossing. Via deze interne communicatiemiddelen kan de boodschapper korte boodschappen versturen naar medewerkers. Deze boodschappen triggeren om meer informatie te krijgen (en te halen) over bepaalde onderwerpen die specifieke medewerkers(groepen) aangaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *