Je medewerkers zijn de motor van de organisatie en een betrokken medewerker is dan ook goud waard. Als werkgever stel je daarom vast wel eens de vraag hoe je de interne communicatie tussen jou en je werknemers kan verbeteren. De communicatie tussen de werkgever en de werknemer verbeteren is namelijk een van de belangrijkste manieren om de betrokkenheid van de werknemers te vergroten.

Belang van interne communicatie

Een werknemer voelt zich meer betrokken wanneer hij of zij ook echt meer betrokken wordt bij de organisatie. Het uitvoeren van een opdracht of het hebben van verantwoordelijkheid alleen is niet meer genoeg. Werknemers willen graag zien wat ze bijdragen aan de organisatie. Ook willen ze op de hoogte zijn van alles wat er speelt binnen de organisatie. Transparantie en het tijdig communiceren van veranderingen in de organisatie zijn daarbij van essentieel belang.

Om de betrokkenheid van je medewerkers te vergroten kan je dus het beste beginnen met het verbeteren van de interne communicatie. Hiervoor moet er structureel sprake zijn van een heldere, tweezijdige communicatie binnen de eigen organisatie. Goede interne communicatie begint met daadwerkelijk doelgericht communiceren. Dit betekend dat de juiste mensen de juiste informatie ontvangen. Zo is verschillende informatie belangrijk voor verschillende afdelingen.

Een goede tweezijdige communicatie zorgt ervoor dat de organisatie beter gebruik weet te maken van de talenten en passies van medewerkers bij het bereiken van de organisatiedoelen. De organisatie moet daarbij goed naar haar medewerkers luisteren en gebruik maken van nuttige voorstellen of informatie.

Onderlinge communicatie

Ook onderlinge communicatie tussen werknemers is belangrijk om de betrokkenheid van werknemers te vergroten. Het is essentieel dat dit oprecht en constructief is, maar vooral ook dat ze met respect voor elkaar communiceren. Dit vergroot het begrip voor elkaar, wat de onderlinge band en de samenwerking versterkt.

Blog CtA Interne Communicatie kalender

Intranet vaak niet voldoende

Om medewerkers mogelijkheden te geven voor een dialoog, moet een organisatie zorgen voor duidelijke kanalen. Intranet is echter vaak niet voldoende, omdat de informatie moeilijk vindbaar is. Bovendien stuur je berichten niet doelgericht. Hierdoor worden de werknemers niet gemotiveerd om het daadwerkelijk te gebruiken en missen ze dus relevante informatie.

Om de medewerkers de mogelijkheden en een podium te geven voor een dialoog is narrowcasting of een interne communicatie app de ideale oplossing. Via deze interne communicatiemiddelen kan men namelijk korte boodschappen versturen naar medewerkers. Deze boodschappen zorgen ervoor dat de medewerkers meer informatie willen over bepaalde onderwerpen die specifieke medewerkers(groepen) aangaan. Dat gaan ze vervolgens weer opzoeken in het intranet.

Download het whitepaper: Praktische tips voor het verbeteren van de interne communicatie